Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila minulý měsíc základní úrokovou sazbu hned dvakrát. První snížení proběhlo 16. března 2020, a to o 0,5%. Druhé, razantnější snížení pak bylo schváleno jen o deset dnů později 26. března, a to o 0,75%.

Dvoutýdenní repo sazbu snížila od 27. března z 2,25%  na 1 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2 % a diskontní sazby na 0,05 %.

Vzhledem k epidemii koronaviru a očekávané silné recesi ekonomové očekávají, že ČNB bude sazby dále snižovat.

 „Je pravděpodobné další poměrně brzké snížení základní úrokové sazby ČNB, byť již zřejmě ne v tomto enormním rozsahu,“ řekl hlavní ekonom CZECH FUND Lukáš Kovanda.

S jakým snížením úrokových sazeb hypoték můžeme počítat a kdy?

Na první pohled se dá předpokládat, že tak razantní snížení základní úrokové sazby musí vyvolat okamžitý a razantní propad úrokových sazeb hypoték. Dle odborníků to tak však být nemusí.

Jsme na počátku silné recese. V této době se dá očekávat, že komerční banky začnou klást vyšší důraz na riziko. Logicky se obávají zhoršené kvality portfolia. Dá se tedy předpokládat, že upřednostní zvýšení rizikové marže nad snížením úrokových sazeb hypoték.

Podobnou situaci jsme zažili i na počátku finanční krize v roce 2008 a 2009. Byť měla tehdejší krize zcela jiné příčiny než stávající recese, tak ji pro analogii reakce komerčních bank můžeme použít. Tehdy ČNB od roku 2008 do konce roku 2009, tedy za rok a půl, snížila sazby o 2,75%, ale reálné úrokové sazby hypoték klesly pouze o 0,2%. Tehdy to trvalo rok a půl, než začaly úrokové sazby hypoték klesat. I dnes se dá tedy s velkou pravděpodobností očekávat výrazné zpoždění. Jaká bude realita? Uvidíme.

Na snížení základní úrokové sazby o 1,25% reagují banky zatím zdrženlivě

V současnosti velké banky neuvažují o plošném snižování úrokových sazeb hypoték. Vyjadřují se v tom smyslu, že budou schopny snižovat, ale skrytě. Hodlají posuzovat jednotlivé klienty, to jim smysl dává.

Pravdou je, že některé malé banky se snižováním úrokových sazeb hypoték přicházejí. Úrokové sazby hypoték snižují, ale velmi kosmeticky.

V nejbližší době se tedy pravděpodobně výrazného poklesu úrokových sazeb hypoték zřejmě nedočkáme.

 

Ing. Tomáš Fráňa

ředitel kanceláře RE/MAX Pro