Pokud jste prodali byt, dům či pozemek a nebo třeba jen družstevní podíl s největší pravděpodobností se to promítne i do vašeho daňového přiznání.

Daň z příjmu je definovaná Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Předmětem této daně jsou:

  • § 6 – příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)
  • § 7 – příjmy ze samostatné činnosti (podnikání, …)
  • § 8 – příjmy z kapitálového majetku
  • § 9 – příjmy z nájmu
  • § 10 – ostatní příjmy

V následující sérii článků nás bude zajímat především §10 ale nevyhneme se ani §7§9.

Daňové přiznání se podává pro všechny příjmy na jednotném formuláři, kde má každý z výše uvedených paragrafů svůj oddíl. Přiznávají se vždy příjmy za uplynulý kalendářní rok a standardní termín pro podání je do 31. 3. To však neznamená, že jej nemůžete podat už teď.

Příjmy z prodeje nemovitosti spadají do § 10. Výjímkou je, pokud se nákupem následným prodejem nemovitostí živíte. V takovém případě by příjem spadal do § 7 – příjmy ze samostatné činnosti. Pokud prodáváte a kupujete několik nemovitostí ročně, potřebujete navíc i živnostenské oprávnění.

Zůstaneme ale u běžné situace, kdy prodáváme jen jednu či dvě nemovitosti. V tomto případě spadá příjem do kategorie ostatních příjmů. Sazba daně je v tomto případě 15 % z prodejní ceny po odečtení všech uznatelných  nákladů.

Jako uznatelný náklad lze uplatnit původní cenu nemovitosti, takže ve výsledku se daň platí jen z rozdílu cen, nikoli z celkové ceny. Touto cenou může být částka z kupní smlouvy nebo znaleckého posudku (ke dni nabytí), pokud byla nemovitost zděděna či darována.

Do nákladů lze zahrnout všechny doložitelné výdaje. Mohou to být náklady na rekonstrukci, daň z nabytí (pokud jste ji ještě platili vy jako prodávající), daň darovací a náklady spojené s prodejem (např. kolky, právní služby, provize realitní kanceláře, …)

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 jsou součástí daně z příjmu i dřív samostatné daň dědická a daň darovací. Týká se vás daňová povinnost i v případě, že získáte příjem v nepeněžní formě. Cena se pak stanovuje posudkem. V oblasti darování a dědění je však celkem široký rozsah osvobození od daně.

Osvobození od daně se týkají krom rodinných vazeb i délky vlastnictví nemovitosti. Navíc v těchto případech odpadá nejen platba, ale i podávání daňového přiznání. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v příštím článku.

Články v sérii: