Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů2018-05-11T14:19:24+00:00

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které uvedete nebo jste uvedl/a ve formuláři umístěném kdekoli na tomto webu, (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost

Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO 27177149, se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“KS”)

a/nebo

RX Pro, s.r.o., IČO: 02378078, spisová značka: C 81086 vedená u Krajského soudu v Brně,
se sídlem Blatného 1896/3, Žabovřesky, 616 00 Brno, kontaktní e-mail: pro@re-max.cz (“Kancelář”),

za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi či nájmu nemovitosti.

KS a /nebo Kancelář bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení od všech subjektů v síti RE/MAX, může Vám kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasláním nabídky na hypotéku, bude Vaše e-mailová adresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování hypotečnímu makléři, společnosti FINtrend s.r.o. IČO: 27936074, spisová značka: C 76137 vedená u Krajského soudu v Brně se sídlem Kounicova 285/41, Veveří, 602 00 Brno, kontaktní údaje: info@fintrend.cz (dále jen „Hypoteční makléř“).

Právní základ:

KS a /nebo Kancelář bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

KS a /nebo Kancelář bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

KS a /nebo Kancelář, další subjekty sítě RE/MAX a Hypoteční makléř mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Příjemci:

Za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi či pronájmu nemovitosti předá KS Osobní údaje příslušné realitní kanceláři/makléři sítě RE/MAX, kteří Vás přímo osloví s nabídkou nemovitostí.

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, KS Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři/makléři.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).