Od poloviny dubna, kdy vzešlo od ministryně financí první prohlášení od zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, začalo kolovat velké množství domněnek, polopravd a nejsilnější byl asi všeobecný názor, že daň už je zrušena. Zatím ale není.

 

Jaký je aktuální stav?

Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující a ani v kupní smlouvě se nelze dohodnout jinak. Daň je 4 % a je potřeba ji uhradit do konce třech měsíců od přepisu nemovitosti na katastru. Více se o daních zmiňuji v jednom z dílů realitního semestru. Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají jednání o zrušení, mají současní kupující možnost s podáním přiznání a úhradou daně počkat až do konce roku 2020. Pokud do té doby celý legislativní proces proběhne a daň bude zrušena, nebudou už  muset nic platit ani přiznávat.

AKTUALIZACE 5. 10. 2020

– Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena!

– Pokud jste zaplatili, můžete požádat o vrácení.

 

Co se mění?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Návrh počítá se zrušením zpětně. Daň tedy již nebudou platit ti, kteří měli povinnost zaplatit daň a podat přiznání do 31. 3. 2020. Tedy pro ty, u kterých převod na katastru proběhl v prosinci roku 2019 a později. Pro všechny, kterých se zrušení má dotknout je navíc posunuta lhůta pro podání přiznání a úhradu daně až do konce letošního roku.

Prodloužení časového testu pro danění příjmů z prodeje nemovitosti

Změna má rovněž nastat u tzv. časového testu pro daň z příjmu. Aktuálně nemusíte danit příjem z prodeje v případě, že jste nemovitost vlastnili déle než 5 let, případně jste v ní minimálně 2 roky prokazatelně bydleli. Původně návrh počítal s prodloužením pětileté lhůty na 15 let. Současná podoba návrhu navrhuje prodloužení jen z 5 na 10 let. Změna se má dotknout až nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021. Pokud tedy nemovitost vlastníte a nebo ji pořídíte ještě letos, změna by se vás dotknout neměla.

Možnost odečíst si úroky hypotéky z daní

Jako protiváha zrušení daně měla být dle původního návrhu zrušena i možnost odepsat si zaplacené úroky hypotéky z daní při platbě daně z příjmu. Tato možnost však nakonec zůstane. Aktuální návrh však snižuje maximální limit z původních 300 000 Kč ročně na 150 000 Kč. Změna se má ale dotknout pouze nových úvěrů sjednaných od 1. 1. 2022 2021. Minimálně rok a pár měsíců si tak můžete ještě sjednat hypotéku a i nadále uplatňovat úroky až do třísettisícové hranice. 

 

Co dělat teď?

Aktuální stav můžete sledovat ve sněmovním tisku 866.

Naposledy byl zatím návrh projednáván 12. srpna v Senátu, který jej vrátil spolu s pozměňovacími návrhy zpět do sněmovny. Další projednávání by mělo nastat v září letošního roku.

V případě, že bude zrušení schváleno, tak už nemusíte přiznání k dani ani její platbu řešit. Pokud by ale ke zrušení nedošlo a ani nedošlo k dalšímu posunutí termínu, budete muset nejpozději 31. 12. 2020 podat přiznání a zaplatit 4 % daň.

Pro případ, že už jste přiznání podali a daň uhradili, bude po zrušení možnost požádat o vrácení vzniklého přeplatku.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí bude s velkou pravděpodobností opravdu zrušena. Ostatní detaily, jako jsou částky a termíny se ale stále mohou měnit. Proto doporučuji na současné znění příliš nespoléhat a počkat si na finální verzi.

 

Libor PJ Talaš – realitní makléř z Komína

více o makléři