Prodali jste nebo se chystáte prodat nemovitost, kterou jste nedávno nabyli?

Víte, jak se vypořádat s daní z příjmu, pokud kupní ceny byla nižší, než za kterou jste nemovitost prodali? 

O tom to tématu jsme psali již v předchozím roce (čtěte zde).

Připomínám, že si lidí často pletou jednotlivé daně. Daň z příjmu je jiná daň, než daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z prodeje) a je to také jiná daň, než daň z nemovitosti.

U daně z příjmu je třeba vědět, že prodej nemovitosti generuje příjem a je tedy třeba se zjímat, zda a za jakých podmínek tento příjem z prodeje vstupuje do příjmu poplatníka daně z přijmu (více v oddíle nejčastější daňové zákony na portálu MFČR – najdete zde i Zákoně o dani z příjmu). To, co poplatníky daně zajíma nejvíce je, jak se placení daní legálně vyhnout. Tedy je třeba najít (a umět prokázat) důvody, které zaručí, že daň plati nebudete.

5 případů, kdy je prodávají osvobozen od daně z příjmu při prodeji nemovitosti:

  • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
  • Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
  • Převod členských práv k družstevnímu bytu (opět 5letý časový test).
  • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
  • Dědictví – časový test splnil zůstavitel.

Máte jasno v tom, zda se vás bude daňová povinnost týkat? Napište nebo zavolejte. Najdeme řešení …