Víte, jaký je rozdíl mezi nabídkovou a tržní neboli prodejní cenou nemovitostí? Podívejme se na to, v čem je zásadní rozdíl a proč je dobré pojmy rozlišovat.

Mezi nabídkovou a tržní cenou může být obrovský rozdíl. Pokud danou nemovitost nabízíme za určitou cenu, ještě to nemusí znamenat, že se za tuto cenu opravdu prodá. Nejdříve je nutné pochopit rozdíl mezi nabídkovou a tržní cenou.

Nabídková cena

Nabídková cena je navrhnutá cena, za kterou by chtěl prodávající prodat svou nemovitost. Pokud se jako majitel rozhodnete, že chcete svůj byt prodat za 10 miliónů, i když se sousední totožný byt prodává za polovinu, zkusit to jistě můžete. Pravděpodobně ho ale nikdo nekoupí. Kupující budou porovnávat vaši nabídku s ostatními. Nabídková cena v inzerci nemusí odpovídat reálné prodejní ceně.

Tržní cena

Tržní neboli prodejní cena je ta, na které se prodávající dohodne s kupujícím. Kupující zaplatí vyšší cenu, než je na trhu běžné, jen pokud je ochoten zaplatit cenu zvláštní obliby. Musí mít osobní důvod, kvůli kterému chce koupit právě vaši nemovitost. Při stanovení nabídkových cen se proto používá spíše obvyklá tržní cena, kterou jsou ochotni akceptovat i další kupci a není nadhodnocená.

Nutnost orientace na realitním trhu

Při stanovování nabídkové ceny za nemovitost je nutné sledovat, zda se nemovitosti, kterými jste se při jejím stanovování inspirovali, nenabízí už několik let a jsou takřka neprodejné. Nadhodnocené nemovitosti plošně zvyšují ceny nemovitostí. Pokud prodáváte nemovitost, abyste z prodeje financovali nákup jiné, za vyšší cenu ji prodáte, až ceny nemovitostí stoupnou a za vyšší cenu pak také koupíte novou.

Způsob prodeje

Standardní způsob prodeje nemovitosti znamená, že zveřejníte nabídkovou cenu svého bytu a čekáte na zájemce, který tuto cenu bude akceptovat. Případně jste připraveni poskytnout slevu, pak je tedy dosažená prodejní cena nižší, než byla nabídková. Vedle tohoto způsobu je možné prodávat nemovitosti tzv. aukčním způsobem prodeje. Při tomto způsobu prodeje může dosažená prodejní (tržní) cena být dokonce vyšší než nabídková cena.

Správné stanovení obvyklé tržní ceny

Při prodeji je důležité správné ocenění nemovitosti na úrovni obvyklé tržní ceny. Jinak se dostanete do pasti nabídkových cen. Víme, za kolik se prodávají nemovitosti ve vaší lokalitě, máme k dispozici cenové mapy a statistiky realitních transakcí z Katastru nemovitostí. Zkušený realitní makléř umí odhadnout vývoj cen, potenciál vaší nemovitosti a pracovat s cenou zvláštní obliby. Může vám zrealizovat aukční způsob prodeje. Proto si nechte poradit. Při stanovení reálné tržní ceny od nás získáte odhad nemovitosti zdarma.

Volejte, pište a ptejte se. Nebo se za námi stavte do Žabovřesk na kafe (mapa)

Petr Červinka, spolumajitel, 605777787