Se zkratkou LTV se nejčastěji setkáváme v souvislosti s hypotečním úvěrem. Jedná se o zkratku anglického výrazu “loan to value” neboli v češtině “úvěr (půjčka) k hodnotě”. Co to ale znamená prakticky?

Výraz “úvěr k hodnotě” neznamená nic jiného než poměr mezi velikostí půjčené částky a hodnotu nemovitosti.

Matematicky bychom to zapsali jako: LTV = půjčená částka/hodnota nemovitosti.

Například pokud nám banka nabídne hypoteční úvěr s LTV 90 značí to tzv. 90% hypotéku. Pokud tedy budeme ručit bytem, který banka ohodnotí na 2 000 000 Kč, bude velikost půjčené částky 1 800 000 Kč.

Matematicky bychom to opět zapsali jako: LTV = 1 800 000/2 000 000 = 0,9  tj. 90 %

V souvislosti s hypotečními úvěry lze říci, že čím vyšší je LTV, tím je úvěr pro banku rizikovější, což se promítá do celkové ceny úvěru. Banka si totiž toto riziko ošetří vyšší úrokovou sazbou. Čím nižší je LTV, tím nižší je zpravidla i úroková sazba. Na 70% hypotéku tedy většinou dostaneme výhodnější úrokovou sazbu než na 95%.

Při nákupu nemovitosti je zároveň důležité mít na vědomí skutečnost, že LTV se vypočítává z hodnoty stanovené bankou nikoli z kupní ceny. A hodnota nemovitosti stanovená bankou bývá nižší, maximálně stejná než je kupní cena. V kontextu našeho příkladu předpokládejme, že kupní cena nemovitosti by byla 2 100 000 Kč. Z výše uvedeného tak vyplývá, že i když máme 90% úvěr, pokryje nám ve skutečnosti jen 85,7 % kupní ceny.

další pojmy realitního slovníku