Většina z vás daň z nemovitosti již pravděpodobně zaplatila v řádném termínu na konce května. Nicméně, pokud jste si platbu rozdělili na 2 splátky, týká se vás tento článek. Poslední den pro úhradu je totiž 30. listopadu.

Daň z nemovitosti – pro připomenutí

Daň z nemovitosti, správněji daň z nemovitých věcí, je daň, kterou platí vlastník nemovitosti každý rok. Pokud dojde ke změně vlastnictví, je povinen nový majitel podat přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna roku, který následuje po roce, ve kterém došlo ke změně ve vlastnictví. Více např. v článku o Dani z nemovitosti.

Jak je to s platbou?

Základní termín úhrady daně z nemovitosti je 31. květen daného roku. V některých případech si však můžete platbu rozdělit na 2 splátky a k 31. květnu uhradit jen polovinu.

Možnost 2 splátek

Možnost mohou dle zákona o dani z nemovitých věcí využít ti, kdo splňují následující:

§ 15 odst. 1 – Daň z nemovitých věcí je splatná

  • a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  • b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Další podmínkou je, že celková daň je vyšší než 5 000,- Kč. Pokud je daň menší, je potřeba ji uhradit najednou tj. do konce května. Nicméně, pokud chcete daň uhradit najednou i při vyšší částce, nic vám nebrání. Zákon rozdělení do splátek definuje jen jako možnost, které můžete využít dle svého uvážení. 

Jak zaplatit?

Pokud se vás platba týká, můžete například pomocí složenky, kterou jste dostali a nebo na účet správce daně. Podrobné pokyny pro platbu najdete na portále finanční správy.

Týká se vás toto téma a nebo jste už vše uhradili v květnu?

Libor PJ Talaš – realitní makléř z Komína

více o makléři