Zákon začne platit, tedy bude účinný 3. 3. 2020

Po schválení zákona o realitním zprostřekování Poslaneckou sněmovnou a po podpisu prezidenta ze začátku ledna 2020 přichází další fáze. Tentokrát zveřejnění ve sbírce zákonů ČR. Stalo se tak dne 17. 2. 2020 pod číslem Předpis 39/2020 Sb.

Co zákon o realitním zprostředkování (realitní zákon) zavádí zejména?

Dozvíte se, co je to realitní činnost:

Realitním zprostředkováním se rozumí činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,

Kdo je vlastně tím realiťákem

Realitním zprostředkovatelem je ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,

Co je vlastně zprostředkovatelská smlouva

Smlouvou o realitním zprostředkování se rozumí smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,

Jak se realitní smlouva liší od smlouvy, kterou se nemovitost prodá/koupí nebo pronajme:

Nijak. Realitní smlouvou se rozumí smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

Také zjistíte, co vlastní služba realitní zprostředkování zahrnuje:

 1. Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.
 2. Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla 
  • poskytnutí inzertní služby,
  • posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
  • zpracování marketingu nemovité věci,
  • zajištění prohlídky nemovité věci,
  • obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
  • zprostředkování poskytnutí právních služeb,
  • zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Ve stručnosti můžeme říct, že výše uvedené zajišťujeme i bez zákona již 11 let. Navíc máme  a respektujeme náš Reklamační řád, Etický kodex a další interní dokumenty RE/MAXu. 

Jak je to s úschovami kupní ceny?

Zákon říká, že realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet

 • úschovu za účelem zajištění plnění z realitní
  smlouvy,
 • zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo
  v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným
  řízením soudním exekutorem

Konečně tedy přestane platit ne úplně řídká praxe některých RK, které si peníze kupujícího nechaly poslat na vlastní účet a následně naprosto nekontrolovaně s nimi pracovaly. To se nezmiňujeme o riziku v případě, že tento soukromý subjekt se dostal do platební neschopnosti, kdy složené openíze klientů byly ve vážném ohrožení.

Pro RE/MAX Pro jsou peníze klientů svaté, už 12 let jsou zálohy na kupní cenu nemovitosto skládané v bezpečné úschově u prověřného advokáta (více o úschovách zde). Navíc jsou možnosti zneužití prostředků díky nařízeným povinnostem minimální. (proč využít našeho advokáta?)

Smlouva o realitním zprostředkování

 • Realitní zprostředkovatel poskytuje realitní zprostředkování na základě smlouvy o realitním
  zprostředkování.
 • Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy
  pro nedostatek formy může vznést pouze zájemce.

Tolik znění zákona. Všichni naši klienti (a že jich za 12 let naší kanceláří prošly stovky) s námi uzavírali vždy písemné smlouvy. K tomuto aktu nepotřebujeme zákon, děláme to z přesvědčení, že klient má přesně vědět kolik a za co zaplatí. Jsme velmi rádi, že je nyní tato povinnost stanovena zákonem. Snad se stane standardem, jako u nás.