Project Description

makléř zakázky: Dušan Rouzek

Popis nemovitosti (z inzerce)

Hledáte pozemek s dostatečným prostorem pro svoji provozovnu? Rozšiřujete aktivity a dojezd Brna do 30 min je pro Vás důležitý? Potom by vás mohla tato nabídka zaujmout.

Pozemek určený ke komerčnímu využití se nachází v průmyslové části obce Cvrčovice u Pohořelic.
Je vzdálen 1,​5 km od nájezdu na dálnici D52 směr Brno, na rozcestí Brno – Znojmo – Mikulov.
V této průmyslové části je již několik fungujících provozoven a průmyslová zóna v Pohořelicích je s dojezdem do 3 minut.

Nabízená celková plocha je 5052 m2 viz. situace ve fotogalerii.​ Pozemek je přístupný z obecní komunikace a o rozšíření plochy je možné jednat. Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné z obecního pozemku ze vzdálenosti cca 120m

Dle platného Územního plánu obce Cvrčovice je veden jako Vs – Výroba
smíšená:
Hlavní využití:​ Výroba bez negativního dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví.​ Přípustné využití:​ Drobná výroba;​ Nerušící výroba;​ Výrobní služby;​ Administrativa;​ Izolační zeleň;​
Podmíněně přípustné:​ Obchodní zařízení (kromě velkokapacitních prodejen), pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;​ Drobná chovatelská činnost – pokud její vliv nezasahuje do ploch bydlení nebo rekreace (i návrhových).​ Bydlení a přechodné ubytování související s hlavním a přípustným využitím – pokud nejsou narušovány hlavním nebo přípustným využitím v této ploše;​ Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;​
Nepřípustné využití:​ Zemědělská živočišná výroba;​ Zařízení pro sběr a třídění odpadů;​ Bioplynové stanice;​ Skládky;​

Spolupráce s realitními makléři vítána.​

Aktuální nabídka nemovitostí