Víte kdy musí manžel(-ka) souhlasit s prodejem?

Společné jmění manželů (SJM) vzniká uzavřením manželství. Jde o specifickou formu spoluvlastnictví jen mezi manžely a má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví. Součástí společného jmění je vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou nabytí darem nebo třeba dědictvím. SJM je důležité řešit i při koupi nemovitosti.

Kdy není nemovitost součástí SJM

Výjimkou je nemovitost nabytá výlučně jedním z manželů, darováním, dědictvím, nebo pořízením nemovitosti z výlučně vlastních financí nespadajících do SJM. Nemovitost může být nabyta do výlučného vlastnictví jednoho z manželů na základě zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu, kdy nabude majetek pouze ten z manželů, který je uveden v katastru nemovitostí. To je nutno ověřit a doložit všechny dokumenty. Výlučné vlastnictví může být doloženo i písemným souhlasem partnera. Může jít také o režim oddělených jmění.

Podpis manžela nebo manželky při koupi i prodeji

Pokud druhý z manželů nepodepíše kupní smlouvu na nemovitost, může vzniknout velký problém. Pokud manželé kupují či prodávají nemovitost, musí s tím vždy souhlasit oba. A to i v případě, jsou-li v rozvodovém řízení. Jinak je obchod napadnutelný a mohl by být prohlášen za neplatný. V případě, že má účastník smlouvy manžela či manželku, je nutné vždy trvat na jeho či jejím písemném souhlasu, aby byly ochráněny všechny strany obchodu při koupi i prodeji nemovitosti. Prohlášení týkající se případné existence SJM musí být také součástí převodní smlouvy.

Právní úprava bydlení manželů

Pokud jeden z manželů zjistí, že druhý manžel právně jedná bez jeho souhlasu, může se dovolat neplatnosti jednání. Dovolání lze učinit doručením nesouhlasu s prodejem či koupí nemovitosti všem subjektům právního úkonu nebo žalobou. Nový občanský zákoník chrání i tzv. bydlení manželů, které v KN nenajdete. Pokud mají manželé v prodávané nemovitosti společnou domácnost, potřebuje prodávající vždy souhlas manžela či manželky, a to i v případě, že je nemovitost ve výlučném vlastnictví jen jednoho z nich. Platí to, i když jeden z manželů nemovitost koupil „za své peníze“, zdědil, dostal darem, anebo u převodu družstevního podílu.

Zákon SJM upřednostňuje

Zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří SJM. Ta platí až do prokázání opaku. Pokud jsou pochybnosti, zda je majetek součástí SJM, nebo zda náleží do odděleného jmění jen jednoho z manželů a tyto pochybnosti se nepodaří vyvrátit dalším dokazováním, pak se na věc pohlíží stejně, jako by bylo prokázáno, že jde o součást SJM.

Nejste si jisti? Navštivte nás v Žabinách (mapa), nebo rovnou volejte 605777787.