Co vše máme v provizi?

Provize v sobě zahrnuje náklady na prodej nemovitosti a odměnu makléři. V rámci prodeje nemovitosti musí makléř postupovat krok za krokem tak, aby zajistil, že nemovitost bude mít nastavenou správnou nabídkovou cenu, bude připravena k prodeji a bude zajištěn právní servis pro klienty. O provizi jsme mluvili zde.

Za tím účelem musí makléř provést několik zásadních kroků, které jsou pro prodej nemovitosti velmi důležité. V prvé řadě se jedná o nastavení správné nabídkové ceny nemovitosti, kterou makléř určí oceněním nemovitosti srovnávací metodou. Poté musí makléř prověřit. právní stav nemovitosti, což se týká především břemen a zástav váznoucích na nemovitosti. Následuje provedení dobrého marketingu, který pomůže k tomu, aby se o nemovitosti dověděli pokud možno všichni, které by mohla nemovitost zajímat. Pak přijde na řadu právní servis, kdy makléř opatří zpracování kupních smluv a spolehlivou advokátní úschovu peněz a listin, vč. převodu vlastníka nemovitosti na Katastrálním úřadě. No a v neposlední řádě makléř nabízí také poprodejní servis, např. převod energií.

To je ve stručnosti práce makléře při prodeji nemovitosti. Následně si postupně vysvětlíme jednotlivé kroky, abychom trošku nahlédli pod pokličku.

Ocenění nemovitosti

Ocenění nemovitosti je proces, kdy makléř provede za použití příslušných nástrojů zjištění hodnoty nemovitosti srovnávací metodou při vyhodnocení jejího technického stavu, stáří, velikosti a polohy a doporučí nabídkovou cenu To je ve zkratce. A jak to vlastně probíhá?

Aby mohl makléř pomoci klientovi s prodejem jeho nemovitosti, musí znát její tržní cenu. To je cena, za kterou je kupující ochoten takovou nemovitost koupit.

Makléř musí ovšem předem zjistit, jaká by ta tržní cena mohla být, aby mohl dobře nastavit tzv. nabídkovou cenu. To je cena, za kterou je nemovitost nabízena v inzerci. Je potřeba, aby se na této ceně makléř i majitel nemovitosti shodli. Měla by to být cena reálná, tzn. cena, která není podhodnocena, ale ani nadhodnocena, a měla by vzbudit zájem kupujících klientů. No a tuto cenu makléř zjišťuje pomocí různých nástrojů, které má k dispozici. Jsou to především cenové mapy, na jejichž portálech je makléř platně registrován. Díky cenovým mapám makléř může zjistit tržní cenu prodávané nemovitosti srovnávací metodou., což znamená, že v zadané oblasti zjišťuje prodejní ceny podobných nemovitostí. Jsou to ceny uvedené v kupních smlouvách, které jsou evidované na katastrálním úřadě. Ceny nabídkové (v inzerci) se od cen prodejních více či méně liší, většinou je mezi nimi rozdíl až 20%. Při oceňování nemovitosti makléř přihlíží i k atraktivitě lokality, k technickému stavu nemovitosti, k jejímu stáří a úrovni případného vybavení, k velikosti pozemku, k případným právním vadám nemovitosti apod. Všechny uvedené aspekty je makléř povinen vyhodnotit. Výsledné ocenění nemovitosti makléř předloží jejímu majiteli a vysvětlí mu proces, jak k této ceně dospěl a důvody, které ho vedly k určení právě takové ceny. Je pak potřeba, aby i majitel nemovitosti s cenou souhlasil, případně makléř provede její korekci.

V dalším pokračování si řekneme o právním stavu nemovitosti a o její přípravě k prodeji. (pokračování zde)

Monika Klímová – makléř kanceláře

více o makléři

další články Moniky