Od přelomu roku 2008 a 2009 ceny v Brně (stejně jako v celé České republice) klesaly. Příčinou byla celosvětová ekonomická krize. K růstu se nabídkové ceny bytů v Brně vrátily během roku 2012. Od té doby nepřetržitě rostou. Na konci roku 2017 již byly o více než 50% vyšší. Nejvíce vyrostly malé byty 1+kk a 1+1 a to o úctyhodných 72%.

Dynamika růstu byla v prvních letech ovlivňována především klesajícími úrokovými sazbami a vzrůstající důvěrou Čechů v ekonomický růst. Tempo růstu se postupně zvyšovalo. Jakmile úrokové sazby klesly pod 3 % (v letech 2008 a 2009 se pohybovaly nad 5,5 %), staly se malé byty cílem zájmu drobných investorů. Vyhledávané byly především nejmenší a nejlevnější byty.

Byty 1+kk a 1+1 v Brně vyrostly během roku 2014 o úctyhodných 12%. Zájem o nákup byl obrovský a s klesajícími sazbami hypoték dále rostl.  Nabídka nestačila pokrývat poptávku. Zájem investorů se tedy rozšířil i o menší byty 2+kk a 2+1 a podpořil tím růst tempa růstu cen i těchto bytů.

V roce 2015 už rostly ceny bytů všech velikostí o více než 8 %. Důvodem byl především optimismus na trhu a nízké úrokové sazby. Fincentrum Hypoindex uvádí pokles průměrných úrokových sazeb z 2,35 na 2,06 %.

Chuť nakupovat vyvrcholila v roce 2016. Brněnské byty si připsaly více než 10 %. Malé byty 1+kk a 1+1 zaznamenaly dokonce téměř 17% nárůst. Tento rok byl rokem extrémně nízkých úrokových sazeb. Průměrné úrokové sazby hypoték dle Hypoindexu se dostaly pod 2 % v březnu 2016 a svého minima 1,77 % dosáhly během závěru roku. V polovině roku 2016 již Česká národní banka začala šlapat na pomyslnou brzdu formou intervencí ve snaze přibrzdit nezdravě rychlé tempo růstu nemovitostí. Nicméně očekávání růstu úrokových sazeb od roku 2017 aktivitu na realitním trhu na přelomu roku 2016 a 2017 ještě zvýšilo. Poptávka byla enormní a nabídka nerostla. Chuť nakupovat nezastavil ani obrovský nárůst nabídkových cen bytů v posledních letech.

Tempo růstu nad 10 % se udrželo až do března 2017. Pak přišlo mírné ochlazení. Ceny nemovitostí byly velmi vysoko, ale růst mezd zdaleka tak rychle nerostl. V závěru roku se růst cen opět oživil. Nicméně dynamika růstu cen brněnských bytů už nebyla tak vysoká, jako v roce 2015 a 2016. Návrat k růstu nastartovalo především očekávání dalšího růstu úrokových sazeb vlivem intervencí ČNB a optimistický pohled na českou ekonomiku v roce 2018. Nárůst nabídkových cen bytů za celý rok 2017 byl již pod hranicí 10 %. Nejmenší růst cen byl u velkých bytů pod 5 % a nejvyšší u menších bytů. Ceny 1+kk a 1+1 v Brně vyrostly o 9% a 2+kk a 2+1 o 8,8%.

Grafy k článku