Postup, jak požádat o vrácení zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí

Že je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí už víme a o celém vývoji jsme psali.

Po podpisu prezidentem byl zákon, který ruší daň z nabytí, zveřejněn ve sbírce zákonů a tím byl celý proces definitivně ukončen. Daň z nabytí je zrušena (podrobnosti a od kdy platí zrušení zde).

Někteří poplatníci však v mezidobí podali daňové přiznání a daň zaplatili. Zrušením daně jim vznikl tzv. vratitelný přeplatek. Co dělat, když zaplacené peníze chcete zpět?

Žádost podáte u místně příslušného správce daně, tj. tam, kde poplatník podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Postup žádosti o vrácení daně z nabytí je takový, že si

  • nejprve z oficiálních stránek Finanční správy stáhněte vzor žádosti (zde),
  • vyplňte podle vzoru,
  • doručte na adresu správce daně vlastnoručně podepsaným dopisem (nemusí být podpis ověřený), který pošlete prostřednictvím poštovní přepravy, nebo dopis osobně doručíte do podatelny příslušného správce daně, pro majitele datové schránky lze doručit dopis bez nutnosti opustit domov či kancelář elektronicky případně mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Ať vám ušetřené peníze slouží.

A nezapomeňte:

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.