Kam skládáte kupní cenu na nemovitost? Jak je pro vás důležitá bezpečnost nejen vašich peněz ale i celého realitního procesu?

Zaplatíte dřív, než je převedeno na katastru? Co když si to prodávající rozmyslí nebo nastane problém se zápisem do katastru nemovitostí a nebudete mít ani peníze, ani nemovitost?

Řešení je relativně snadné, stačí najít třetí subjekt, který zajistí, že uschová listiny, kupní cenu a vyplatí peníze prodávajícímu až v okamžiku, na kterém se prodávající i kupující dopředu smluvně dohodnou.

Vyvstává další dotaz, kde najít vhodného uschovatele, kterému můžou oba (prodávající i kupující) věřit a který peníze ani na chvilku nezneužije ve svůj prospěch a pokud náhodou zkrachuje, nebudou složené peníze v jeho majetku.

Pojďme probrat, jaké jsou k dispozici varianty úschov:

Úschova u banky

Úschovu financí u bank lze jistě označit jako bezpečnou a lze souhlasit i s tím, že je bezpečnější než kdekoli jinde. Může být dražší, než jiné varianty, podle veřejně dostupných ceníků začíná odměna za úschovu na 5000,- Kč a roste s uloženou částkou. Jistou nevýhodou může být menší flexibilita (banky mají své postupy a ty lze měnit většinou za příplatek a není to v bance snadná a rychlá záležitost) a také časová dostupnost služby, která je většinou omezena pracovní dobou banky (zkuste si dohodnout podpis smlouvy o bankovní úschově třeba v 6 večer). Limit pojištění jen pro každou fyzickou osobu ekvivalent 200 000 EUR a riziko zpronevěry téměř nulové. Na druhou stranu může být složitější papírování, neboť kupní smlouvu budete muset sepsat u notáře či advokáta.

Úschova u notáře či advokáta

V obou případech (notář i advokát) je shodně výhodou, že úschovu realizuje a kupní či další nutné dokumenty sepisuje stejný subjekt a lze využít i služby úschovy dokumentů.
Notáři účtují cenu za úschovu dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., což v porovnání s výší smluvní odměny advokátní kanceláře za advokátní úschovu kupní ceny a listin většinou vychází dráž. Pokud jsou navíc přijata dodatečná bezpečnostní opatření, pak jde o velmi bezpečný a současně přiměřeně levný způsob úschovy peněz. Taková opatření používá naše kancelář RE/MAX Pro. Výplata uschovaných peněz z advokátní úschovy je navíc zabezpečena trojitou kontrolu výplaty jakékoli částky, vyšším počtem autorizovaných osob a používáním jedinečných účtů pro každou transakci. Díky tomu jde o cenově příznivou a přitom bezpečnou úschovu.

Úschova přímo na účtech realitní kanceláře

Jde o velmi rizikovou variantu úschovy spolu se značným rizikem neoprávněného použití složených prostředků ze strany uschovatele – RK. Dále hrozí, že pokud někdo podá na realitní kancelář exekuci kvůli byť jen minimálnímu dluhu, peníze zůstanou zablokované, dokud se situace nevyřeší. Dalším problémem je, že peníze jsou často složeny na běžném účtu realitní kanceláře a mohou (a velmi obvykle bývají) být zneužity pro jiné účely, např. jako velmi levný provozní úvěr podnikatele. Vymahatelnost takto uložených peněz bývá mizivá. Připravovaný realitní zákon, který bude upravovat podnikání realitních makléřů, už takové úschovy nepreferuje a zapovídá realitním kancelářím úschovy klientům nabízet.

Jak to děláme u nás?

V RE/MAX Pro používáme služeb advokátů s dlouhou praxí. Máme prověřeny postupy advokátů a vyžadujeme po advokátovi splnění 23 podmínek (čtěte zde).
Uvádíme ty nejdůležitější, které významně snižují rizika:
Proplacení peněz z advokátní úschovy je vázáno na podpis dvou advokátů.
Peníze jsou složeny na speciálním zvláštním účtu na jméno advokáta, označeném jako advokátní úschova. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.
Máme stanoven limit, nad který nelze uvolnit v součtu více peněz k výplatě za jeden den.

Vracím se k první své otázce, je důležitá bezpečnost peněz, které skládáte? Jaká je vaše odpověď?

Petr Červinka (605777787´)